Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASD-ML, s.r.o. v rozmezí let 2009 – 2012. Cílem této práce je zhodnotit současný stav společnosti a navrhnou potřebné kroky ke zlepšení tohoto stavu. Teoretická část bude zaměřena na teoretické poznatky, kde budou vysvětleny základní pojmy a metody finanční analýzy. Praktická část obsahuje informace o vybraném podniku. Na závěr je provedeno celkové finanční zhodnocení firmy, na jehož základě jsou doporučeny postupy pro zlepšení finanční situace v podniku.
The Bachelor’s thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company ASD-ML, s.r.o. in the time period of 2009 - 2012. The aim of this study is to evaluate the current financial situation of the company and suggest the necessary steps to improve the situation. The first part will focus on theoretical knowledge, which will explain the basic terms and methods of financial analysis. The second part contains information about the selected company. At the conclusion there is reviewed the company’s general financial situation and recommended the procedures for the improvement of company’s financial situation.
Description
Citation
PERNICOVÁ, A. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. (předseda) doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) JUDr. Dalibor Vaigert (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
otázka oponenta práce - zodpovězeno otázka vedoucího práce - zodpovězeno Ing. Pernica: Jak byla stanovena váha důležitosti při jednotlivých kritérií v tabulce č. 19?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO