Návrh pohonu a mechanizmu natáčení pro fotobioreaktor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zaměřuje na návrh mechanizmu natáčení trubic pro fotobioreaktor. Součástí práce je seznámení s různými druhy fotobioreaktorů. Hlavní část práce je věnována návrhu několika mechanismů natáčení a tvorbě jejich 3D modelů. Na závěr jsou jednotlivé mechanismy porovnány po finanční stránce.
This thesis is focused on designing rotational mechanism for a photobioreactor. Part of this work is dedicated to the basic division of photobioreactors. The main part is about designing several mechanisms of rotation. In the end there is a financial comparison of the designed mechanisms.
Description
Citation
KOCHÁŇ, M. Návrh pohonu a mechanizmu natáčení pro fotobioreaktor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
1. Student prezentoval svou bakalářskou práci. Prezentace obsahovala následující body: - analýza předmětného problému - představení návrhů konstrukce pohonu - představení ekonomického zhodnocení návrhů - zhodnocení výsledků 2. Oponent přečetl posudek a dotazy. 3. Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta. 4. Členové komise položili dotazy k bakalářské práci: Zdůvodněte použití daného průřezu trubice. Z jakého důvedu je zvolený průřez lepší pro danou technologii. Vypočítejte osvícenou plochu trubice. Co je třeba vzít v úvahu při návrhu mechanizmu z hlediska plochy osvícení. 5. Student uspokojivě odpověděl na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO