Systém FLATcon – CCD detekce stavu patních měřičů s RF komunikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom konceptu batériovo napájaného miniatúrneho mikrokontrolérového systému pre CCD detekciu pätných meračov. Návrh konceptu FLATcon systému obsahuje nevyhnutné vstupy a výstupy pre komunikáciu mikrokontroléru s periférnymi zariadeniami. Cieľom práce je detekcia stavu pätného merača vybaveného analógovým číselníkom, uloženie nasnímaného obrazu spolu s časom snímania a následné preposlanie cez RF modul. V bakalárskej práci je opísaný postup návrhu systému FLATcon, vyhotovenie a oživenie systému a testovanie periférnych zariadení.
Bachelor’s thesis deals with designing the concept of battery powered miniature microcontroller system based on CCD detection of media meters. The FLATcon design concept contains the necessary inputs and outputs for communication with microcontroller and with peripheral devices. The aim of the thesis is to detect the state of a media meter equipped with an analogue dial, to save the scanned image along with the scanning time and forwarding through the RF module. The bachelor thesis describes FLATcon system design, soldering and supplying the system and testing peripheral devices.
Description
Citation
LANCZ, M. Systém FLATcon – CCD detekce stavu patních měřičů s RF komunikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO