Návrh přepínací jednotky dodatečného kódování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Téma diplomové práce je z oblasti řídicí a zabezpečovací techniky pro železniční dopravu. Řeší se zde problém návrhu a praktické realizace funkčního vzorku přepínací jednotky napájecího konce kolejového obvodu. Přepínací jednotka umožňuje činnost liniového vlakového zabezpečovače. Osnovu návrhu tvoří výkonový spínač ovládaný mikroprocesorem. Z důvodu zvýšení bezpečnosti jednotka obsahuje ještě kontrolní mikroprocesor, který kontroluje správnou činnost pracovního mikroprocesoru a bezporuchový stav výkonového spínače.
The diploma thesis is dealing with the area of controlling and safety technology for the railway transportation. The problems of the design and practical realization of an functional sample of switching unit supplying the ends of a track circuit are solved here. The switching unit enables the operation of the train control system. The outline of the design is formed by a power switch operated with a microprocessor. In addition, for the increase in safety the switching unit contains a control processor, which is controlling the right function of a work microprocessor and the failure-free state of a power switch.
Description
Citation
ŠTEFL, M. Návrh přepínací jednotky dodatečného kódování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student prezentoval svoji závěrečnou práci. Na otázky oponenta ohledně aplikace normy na dané zařízení student odpověděl. Komise: Diskuze ohledně funkčního prototypu a spolehlivosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO