E-learning specifických částí diferenciálního počtu pro studenty fakulty ekonomického charakteru s podporou software Maple

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje vytvoření komplexního informačního systému určeného pro výuku vybraných oblastí diferenciálního počtu určeného posluchačům fakulty ekonomického charakteru. Systém detailně zpracovává jednotlivé tématické okruhy, pro které jsou prostřednictvím software Maple automaticky generovány testové otázky na základě vstupních parametrů zadaných administrátorem. Takto vytvořené příklady jsou následně vkládány do databáze, z níţ jsou automaticky pouţity v internetové prezentaci pro koncového uţivatele systému, kterým je student fakulty ekonomického charakteru.
The bachelor thesis describes a creation of integrated system which is dedicated to differential calculus for economic school auditors. System operates test questions generated by Maple software based on input parameters from an administrator. These examples were inserted into a database for automatic internet presentation by the system end user that is student economic faculty.
Description
Citation
ANÝŽ, J. E-learning specifických částí diferenciálního počtu pro studenty fakulty ekonomického charakteru s podporou software Maple [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) doc. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO