Pokročilé algoritmy pro komprimaci videosekvencí ve velmi vysokém rozlišení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce podává přehled o pokročilých video kodecích a zkoumá jejich použitelnost pro komprimaci videa v ultra vysokém rozlišení. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. Teoretická část práce obsahuje přehled o pokročilých video kodeků pro komprimaci videa. Dále jsou stručné popsané objektivní metriky pro hodnocení kvality komprimovaného videa. Táto část práce rovněž obsahuje podrobný popis vytvořeného nástroje, využívající referenci implementaci vybraných video kodeků, pro snadnou komprimaci videosekvencí v ultra vysokém rozlišení. Pomocí tohoto nástroje v experimentální části práce jsou komprimované různě videosekvence. Komprimační účinnost jednotlivých video kodeků je hodnocena pomocí objektivních metrik. Pomocí pokročilé analýzy Bjntegaard Delta byly získané informace o efektivitě komprimování.
This bachelor thesis provides an overview of advanced video codecs and explores their applicability for compression ov videosequences in ultra high resolution (UHD). The thesis is divided into two parts, theoretical and experimental. The theoretical part of the thesis gives an overview of advanced video codecs for video compression. Furthermore, objective metrics used for evaluation of the quality of a compressed video are briefly described. This part of the thesis also contains a detailed description of the created tool, employing a reference implementation of the selected video codecs, for easy compression of video sequences in UHD. This tool is used in the experimental part to compress different video sequences. The compression efficiency of each video codec is evaluated in terms of different objective metrics. Furthermore, the Bjntegaard Delta analysis is employed to obtain infromation about the compression efficiency of the used video codecs.
Description
Citation
SOUKENÍK, O. Pokročilé algoritmy pro komprimaci videosekvencí ve velmi vysokém rozlišení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vochyán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje a postupy řešení své bakalářské práce. Otázky z posudku oponenta: Čím si vysvětlujete v obrázcích v práci skokové změny v grafu výkonové analýzy? Student vysvětluje, že se jedná o kompromis mezi výpočetním výkonem a přeností. Dále popisuje, že zvyšování bitové rychlostí má od určité hodnoty malý vliv. prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc.: Existuje nějaká objektivní metoda pro analýzu těchto sekvencí? Student vysvětluje proces odvozování používaných metrik v porovnání se subjektivním a objektivním hodnocení. Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D.: Co je graf SI/TI? Student vysvětluje význam jednotlivých os grafu. doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D.: Vysvětlení grafu výkonové analýzy. Student popisuje funkci grafu a komentuje veličiny na osách. Mohla by mít vliv na výsledky architektura počítače. Student popisuje použitou architekturu a komentuje vliv na výsledky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO