Návrh elektronického obchodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce přináší citelný přínos pro začínající elektronické obchody, jenž chtějí uspět na trhu se zajímavým nápadem týkajícího se prodeje mobilních zařízení. Obsahem práce je návrh a implementace elektronického obchodu, kdy na samotném začátku je nezbytné vymezení všech důležitých pojmů spojených s touto tématikou. Následuje je pomocí nejznámějších prediktivních prostředků provedena analýza současného stavu. Ve finální části je realizována kompletní vizualizace e-shopu.
The work brings a tangible benefit to start-up e-commerce shops that want to succeed in the market with an interesting idea related to the sale of mobile devices. The content of the work is the design and implementation of e-commerce, where at the very beginning it is necessary to define all the important concepts related to this topic. After that, an analysis of the current state is performed using the most known predictive tools. In the final part, a complete visualization of the e-shop is implemented.
Description
Citation
ĎURČANSKÝ, P. Návrh elektronického obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Matej Zápotočný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno otázky komise: Ing. Matej Zápotočný, Ph.D.: V jakých jednotkách počítáme kapacitu? - zodpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.: Jaká byla postupnoust analýz? - zodpovězeno Co je to SWOT analýza? - zodpovězeno Na základě čeho je SWOT sestavena? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO