Řízení a regulace teploty transportního boxu na léčiva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá řešením přepravy léčiv v přepravním boxu na delší vzdálenosti. Práce se také věnuje senzorům pro měření teploty a metodám její řízení a regulace. Podstatou je návrh, samotná realizace a ověření funkčnosti transportního zařízení, které umožňuje zobrazení průběžné informace o stavu teploty uvnitř transportního boxu. Řízení teploty je napájeno z palubní sítě osobního automobilu a snímaní teploty je napájeno nezávisle. Transportní zařízení umožňuje nastavení limitní teploty až do 35°C, přičemž její překročení je indikováno akustickým a vizuálním alarmem. Převozní box, který je výsledkem práce, umožňuje převoz léků, a v konečném důsledku splňuje všechny požadavky zadání.
This bachelor thesis deals with the solution of drug transport in a transport box over longer distances. The work also deals with sensors for temperature measurement and methods of its control and regulation. The essence is the design, implementation and verification of the functionality of the transport device, which allows the display of continuous information about the state of the temperature inside the transport box. Temperature control is powered from the car’s on-board network and temperature sensing is powered independently. The transport device allows the setting of the limit temperature up to 35 °C, while exceeding it is indicated by an acoustic and visual alarm. The transport box, which is the result of the work, allows the transport of drugs, and ultimately meets all the requirements of the assignment.
Description
Citation
MAŤAŠOVÁ, D. Řízení a regulace teploty transportního boxu na léčiva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Andrea Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Králík (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Králík se zeptal proč byla pro napájení zvolena olověná baterie a ne například powerbanka? Proč jste dělala pokus s horkou vodou tímto způsobem? MUDr. Jurajda se zeptal jestli stedentka nepřemýšlela nad jiným typem plastu pro box? Jaký by byl ideální materiál pro box? Doc. Kolář se zeptal na normy ohledně transportu léků. Řešila jste i ohřev v boxu? MUDr. Jurajda se zeptal jestli by bylo možné jednoduše upravit box i pro vyhřívání. Ing. Králík se zeptal zdali by bylo možné použít víc Peltierových článků? Doc. Novák se zeptal jaký algoritmus pro regulaci teploty je používán. Dal by se použít i nějaký typ regulátoru? Simulovala jste i extrémní podmínky? Jaké by byly možné další modifikace? Zadání vychází z praxe? Studentka obhájila bakalářskou práci odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO