Výpočtové modelování proudění krve v krční tepně s dvojitou stenózou

but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant prezentoval komisi svoji bakalářskou práci. Následně odpověděl na všechny otázky oponenta i dalších členů komise: Jaká je jednotka smykového napětí na stěně tepny? Byl použit pro výpočet proudění model turbulence? Jak byla stanovena kritická hodnota smykového napětí na stěně 0.4 Pa a co ovlivňuje? Co ovlivňuje zavíření proudění krve za stenózou?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠvancara, Pavelcs
dc.contributor.authorLukáš, Petrcs
dc.contributor.refereeHájek, Petrcs
dc.date.accessioned2021-06-15T06:55:29Z
dc.date.available2021-06-15T06:55:29Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractCíl této bakalářské práce je analyzovat vliv dvojité stenózy na průtokové a napěťové charakteristiky v krční tepně. Nejprve je na základě uvedené literatury provedena rešerše ohledně proudění krve v arteriálním systému. Poté je popsán postup tvorby idealizovaných modelů tepny s dvojitou stenózou a postup tvorby sítě a numerického řešení . Modely mají různou velikost stenózy a různou vzdálenost mezi stenózami. V konečné fázi je provedena analýza výsledků nejprve pro stacionární proudění, poté je vybrán jeden model, na němž je provedena analýza pro pulsující proudění. Součástí této práce je i analytický výpočet tlakové ztráty a porovnání s numerickým výpočtem.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor's thesis is to analyse the effect of double stenosis on flow and stress characteristics in the carotid artery. First, based on the stated literature, a literature search is conducted regarding blood flow in the arterial system. Then, the procedure of creating idealized models of an artery with double stenosis and the procedure of mesh creation and numerical solution are described. The models have different size of the stenosis and different distance between stenosis. In the final stage, the results are analysed first for stationary flow, then one model is selected on which is performed the analysis for pulsating flow. Analytical calculation of pressure drop and comparison with numerical calculation is also part of this work.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationLUKÁŠ, P. Výpočtové modelování proudění krve v krční tepně s dvojitou stenózou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other129581cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197333
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectproudění krvecs
dc.subjectkrční tepnacs
dc.subjectstenózacs
dc.subjectmetoda konečných objemůcs
dc.subjectblood flowen
dc.subjectcarotid arteryen
dc.subjectstenosisen
dc.subjectfinite volume methoden
dc.titleVýpočtové modelování proudění krve v krční tepně s dvojitou stenózoucs
dc.title.alternativeComputational modelling of blood flow in the carotid artery with serial stenosisen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-24-11:15:19cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid129581en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:05:14en
sync.item.modts2021.11.10 12:20:37en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_129581.html
Size:
9.08 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_129581.html
Collections