Sběr dat pro porovnávací způsob oceňování nemovitostí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Článek řeší problematiku sběru dat z realitní inzerce, využitelných pro porovnávací způsob oceňování nemovitostí. Zaměřuje se na vlastnosti inzerovaných cen, tzn. co všechno bývá v nabídkové ceně obsaženo, a jak se liší od konečné ceny realizovaného prodeje. V další části řeší článek problematiku využití výpočetní techniky ke sběru surových dat z internetové realitní inzerce a představuje aktuální nabídku softwarů, které se dají k tomuto účelu použít.
The article solves the issue of collecting data from real estate advertising which could be used for the comparative method of valuation. It focuses on attributes of advertised prices, ie. what is included in the offer price and how they differ from the final sales price realized. The next section solves the issue of use of computer to collect raw data from an Internet and represents the current range of software, which can be used for this purpose.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012. s. 286-286. ISBN 978-80-214-4412-6
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO