Res Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá možnostmi navrhování současných budov do historického kontextu centra města. Důraz je kladen na urbanistické začlenění nových objemů do současné struktury města a místa s jeho geniem loci. Výsledkem návrhu by měly být domy s charakterem a jasnými dispozicemi za využití kvalitních materiálů, zejména s ruznými formami a úpravami omítky, která je pro stavebnictví ve střední Evropě typická. Návrh je odpovědí autora na otázku ,,normálního domu,, v centru města.
This diploma thesis deals with possibilities of designing contemporary buildings in the historical context of the city center. Emphasis is placed on the urban integration of new volumes into the current structure of the city and the place with its genius loci. The result of the design should be houses with a character and clear layout, using high-quality materials, especially with different forms and modifications of the plaster that is typical for the construction industry in Central Europe. The suggestion is the author's answer to the question of a "normal house" in the city center.
Description
Citation
MUSÁLEK, F. Res Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. (předseda) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Petr Todorov (člen)
Date of acceptance
2018-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO