Harmonie

Abstract
Socha Monáda z cyklu Harmonie je 350 cm vysoká ocelová plastika tvořená ze svařovaných plechů, které prostorově reprezentují harmonické intervaly aplikované na idealizované proporce lidské postavy. Impulzem je potřeba přesahu a významu při orientaci v realitě. Tvůrčími strategiemi jsou redukce, abstrakce a remediace.
The Monade sculpture from a series called Harmonies is a 350 cm tall steel object made of welded metal plates, representing harmonic intervals applied to idealised proportions of the human figure. The impetus is a need of transcendency and meaning in perception of reality. Creative strategies are reduction, abstraction and remediation.
Description
Citation
MUCHA, P. Harmonie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Gabriela Kotíková Bukovinská (člen) Mgr. Anna Remešová (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba byla zahájena přečtením posudků vedoucího a oponenta práce – v obou byla práce přiblížena a oba práci hodnotily kladně. Na dotaz vedoucího práce, v jakém prostoru by měla být socha optimálně instalována, student odpověděl, že nejlépe by měla fungovat v uzavřenějším architektonickém rámci. Oponent se dotázal na míru „designovanosti“. Po posudcích a odpovědích student detailněji představil pozadí vzniku projektu, objasnil vazbu mezi hudebním předobrazem a jeho sochařskou manifestací. V otevřené diskuzi zazněla otázka na množství kontextuálních informací a to, zda podobný sochařský objekt tyto unese (dokáže je reprezentovat) – student připouští, že socha je redukcí, gestem, za kterým je skryto více obsahu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO