Elektronický detektor pro tenkovrstvé mikrosenzory plynů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat elektroniku v podobě SMT přístroje pro tenkovrsvé senzory plynů a nastudovat princip funkce senzorů plynů na bázi polovodivých oxidů. Přístroj obsahuje regulátor teploty a elektroniku, jež je schopna snímat koncentraci plynů na povrchu senzoru. Zařízení je navrženo pro řízení 4 senzorů a má komunikovat s počítačem pro nastavení počátečních podmínek a snímání koncentrace plynu. Praktická část diplomové práce obsahuje návrh a realizaci elektroniky a tvorbu softwaru pro její ovládání.
The general aim of Master’s thesis is to design and execute electronics in the SMT device view for thin film gas sensors and to study principle of gas sensor functionality based on semiconducting oxides. The SMT device contains temperature controller and electronics which is able to scan the concentration of gas on the sensor surface. It is designed for controlling of four sensors and has to communicate with computer for setting of initial conditions and scanning of concentration of gas. The practical part of Master’s thesis contains design and construction of electronics and software making.
Description
Citation
ROZŠTÍPIL, J. Elektronický detektor pro tenkovrstvé mikrosenzory plynů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Sajdl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Antonín Rek, CSc. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
Jaký je čas potřebný k vyhřátí senzoru na pracovní teplotu? V kapitole 4.5 "Algoritmus" je popisováno časování programu. Proč je potřeba pro měření frekvence v rozsahu 40 Hz - 1.2 kHz časový interval 0.5 s? Dokažte, že pro rozsah pracovního odporu senzoru 100 ohmů až 100 kilo ohmů (kap. 2.4) se bude frekvence měnit v uvedeném rozsahu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO