Měření vodivosti kapalin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Popis měření vodivosti kapalin. Popis různých druhů snímačů vodivosti kapalin. Výpočet konstanty čtyřelektodové sondy Tetragon 325. Závislost vodivosti kapalin na frekvenci, elektrickém proudu a teplotě.
Description conductivity measurement liquids. Description assorted sensors conductivity liquids. Calculation constant four-electrode probe TetraCon 325. Dependence conductivity liquids on frequence, electrical current and temperature.
Description
Citation
MACEŠKA, R. Měření vodivosti kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO