Epidemiologické modely

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Epidemiologické modely a jejich analýza je nepostradatelným nástrojem pro studium, porozumění a omezení šíření epidemie. Jedná se o disciplínu, ve které se snažíme odpovědět na otázky typu, jak dlouho epidemie potrvá, jaký bude její průběh, nebo v jaké míře zasáhne populaci. Existuje velké množství modelů a přístupů, jak tyto epidemie a jejich chování popsat. V této práci se věnujeme modelům, které jsou popsány soustavou diferenciálních rovnic, a tyto modely analyzujeme z hlediska stability.
Epidemiological models and their analysis are an essential tool for studying, understanding, and controlling the spread of epidemics. It is a discipline in which we are trying to answer questions such as how long an epidemic will last, what its flow will be, or how much it will affect the population. There are a large number of models and approaches for describing these epidemics and their behavior. In this thesis, we focus on models described by a system of differential equations, and we analyze these models in terms of stability.
Description
Citation
MACHALOVÁ, M. Epidemiologické modely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Studentka přednesla prezentaci svojí diplomové práce na téma Epidemiologické modely. Charakterizovala diferenciální rovnice a výsledky pro jednotlivé typy modelů. Dále odpovídala na otázky položené oponentem diplomové práce. První dotaz se týkal orientaci trajektorií v obr. 2.3. Dále byl dotaz ke str. 35 k typu třetího signulárního bodu, co by se stalo, kdyby byl nulový. V následné diskuzi se prof. Pospíšil zeptal na význam z hlediska aplikace a dále na použitou literaturu. Další otázka byla k velikosti parametru beta, pokud by byla dána ochrana (například rouška).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO