Evoluční algoritmy pro odhad parametrů modelů nelineární regrese

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřená na evoluční algoritmy používané v diagnostickem ultravzuku, které by měly pomoci v při akvizici a úpravě diagnostické křivky získané pomoci techniky Bolust burst
This diploma thesis focuses on the evolutionary algorithms used in diagnostic ultrasound, which should help in the acquisition and modification of the diagnostic curve obtained using the Bolust burst technique
Description
Citation
SANTARIUS, P. Evoluční algoritmy pro odhad parametrů modelů nelineární regrese [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Martin Černý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lamoš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-08
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolář položil otázku: Kolik parametrů dané modely mají? Byly algoritmy implementovány? Jaká je výhoda těchto evolučních metod? Ing. Janoušek položil otázku: Zkoušel jste využít i jiné možnosti filtrace? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO