Zpřístupnění funkcí CLIPS z jazyka Ruby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje knihovnu rbClips, která zpřístup\v{n}uje funkce CLIPS v jazyce Ruby. CLIPS je software pro tvorbu expertních systémů původně vyvinutý v NASA na začátku 90. let. Nástroj je napsán v jazyce C a jeho uživatelské rozhraní je velice podobné jazyku Lisp. Ruby je moderní dynamický skriptovací jazyk, který programátorovi nabízí flexibilní syntax, otevřenost objektů, čistě objektové prostředí a další zajímavé vlastnosti. Výsledná knihovna bude použita v antivirovém programu k tvorbě expertního systému pro automatickou detekci malware.
This thesis describes a library called rbClips that makes CLIPS functionality available from Ruby. CLIPS is a public domain tool for building expert systems that was originally developed in NASA in 90's. The tool itself is written in C but its user interface is very similar to the Lisp language. Ruby is a modern dynamic scripting language that offers programmer flexible syntax, purely object environment, openness of objects and other interesting features. The library is ment to be used to build expert system for detection of a possibly malicious code in an antivirus software.
Description
Citation
ČECHO, J. Zpřístupnění funkcí CLIPS z jazyka Ruby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jaký byl důvod zvolení si právě RUBY místo jiného skriptovacího jazyka?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO