Současný stav a vývojové tendence v konstrukci převodovek osobních automobilů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje souhrn poznatků o současných převodovkách používaných u osobních automobilů. Obecně popisuje konstrukční uspořádání a principy funkce převodovek. Dále poskytuje informace o jednotlivých typech převodovek a srovnává jejich vlastnosti a parametry. Nejrozsáhlejší část je věnována převodovkám s dvojitou spojkou, jakožto nejvíce se rozvíjejícím způsobem řazení u osobních automobilů. V závěru je uveden podle autora nejpravděpodobnější budoucí vývoj v oblasti převodovek pro segment osobních vozů.
The bachelor thesis includes complex information about nowdays gearbox, which are used for automobile. In general it describes constructional ordering and principles of function of gearbox. The next part provides the information about individual kinds of gearbox and compares their properties and parameter. The most extensive part is engaged in dual clutch gearbox as the most developing kind of transmission of automobile. In the end author deals with the most probable future development in branch of gearbox for segment of automobile.
Description
Citation
CHUCHMA, O. Současný stav a vývojové tendence v konstrukci převodovek osobních automobilů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO