Podnikatelský plán pro založení vegetariánské restaurace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení vegetariánské restaurace, jejíž součástí je alternativní klub, který bude sloužit pro hudební i divadelní vyžití. Práce zahrnuje teoretická východiska podstatná pro vznik podniku. Dále obsahuje průzkum trhu v oblasti konkurence a zákazníků, který poskytne náhled potřebný při zavádění podniku na trh.
The purpose of this bachelor thesis is to design a business plan for the establishment of a vegetarian restaurant which includes also an alternative club that will be used for musical and theatrical activities. The work comprises theoretical background essential for the formation of the company. It also includes market research in the field of competitors and customers, which provides a preview needed for implementation on the market.
Description
Citation
VYČÍTALOVÁ, M. Podnikatelský plán pro založení vegetariánské restaurace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2015-09-16
Defence
otázky vedoucí: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Doc. Lajtkepová: Je vhodné umístit Vaši restauraci na regionu, který jste zvolila? Jaká je finanční situace mladých lidí ve zvoleném regionu? - odpovězeno s výhradami Mgr. Musilová: Hodnotila jste Vaše konkurenční prostředí v regionu? Zjišťovala jste míru nezaměstnanost, kupní sílu nebo zastoupení středoškoláku na celkové populaci v daném regionu? - neodpovězeno Doc. Lajtkepová: Jak myslíte kulturní vyžití ve Vaší restauraci? Zhodnotila jste jaký bude ekonomický přínos těchto akcí? - odpovězeno s výhradou Mgr. Musilová: Jaká je důvěryhodnost Vaší společnosti v případě, že budete mít Vámi definovaný základní kapitál? - odpovězeno Ing. Jakubcová: Vámi sestaven výkaz CF je sestaven naprosto nepřesně. Jakým způsobem jste řešila problematiku DPH? Na str. 73 uvádíte investici do rekonstrukce. Rekonstrukce bude provedena na majetku koho? Kdo bude odepisovat provedenou rekonstrukci? Jaká je role odpisů při sestavování výkazu CF? Lze zisk použít na pořízení majetku? - odpovězeno s výhradami
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO