Analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, podľa právnej úpravy Českej republiky. Poukazuje na výhody, ktoré zo zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím plynú, ako aj na podporu zo strany štátu. Je zameraná na analýzu stavu počtu zamestnancov so zdravotným postihnutím, pracovného pomeru daných osôb a dotácií vo vybranej obchodnej spoločnosti.
The bachelor thesis elaborates on the problematic of the employment of people with health disability, according to the legal setting of Czech Republic. It points out the benefits coming from employing people with health disabilities, just as much as the support of the state. It is focused on the analysis of the status of the number of employees with a health disability, employment of specific people and donations in a selected trade company.
Description
Citation
BOLFOVÁ, M. Analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Ing. Vladimír Šefl (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO