Využití 3D ultrasonografie pro měření nuchální translucence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce slouží k přehledu nejnovějších metod diagnostiky vrozených vývojových vad v prvním trimestru především Downova syndromu. Hlavním markerem pro stanovení rizika vývojových vad plodu je nuchální translucence, neboli šíjové projasnění. Cílem této práce je objasnit nejmodernější techniky 3D ultrazvuku využívané pro měření nuchální translucence. Nadace fetální medicíny stanovila přesné postupy, výcviky a kontroly měření, které je doporučeno dodržovat. V této práci se také zaměřuji na možné kontroly kvality v podobě kvantitativního a kvalitativního hodnocení. Součástí práce je studie, která posuzuje některé z představených technik. Hlavní myšlenka je směřována na přínos techniky nástroje Sono NT a Volume.
This thesis is review of the newest methods of diagnose congenital defects of fetus in first trimester mainly Down´s syndrome. Nuchal translucency is primary marker for assessment the risk of aneuploidy. The aim of this project is to clarify the most modern techniques, three dimensional ultrasound, using for measuring of nuchal translucency. Fetal Medicine Foundation set straight guidelines for measuring, practice and audits, which are recommended. In this thesis, the focus is also on possible ways of audit by quantitative and qualitative evaluation. In the last part, I designed the study for evaluation of presented techniques. The aim is to qualify the benefits of tool Sono NT and Volume NT.
Description
Citation
ŠIRŮČKOVÁ, A. Využití 3D ultrasonografie pro měření nuchální translucence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO