Nejistoty měření v diagnostice izolačních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá měřením kapacity a ztrátového činitele kondenzátoru s dielektrikem ve frekvenční oblasti od 20 Hz do 30 MHz. Změřena jsou kapalná a tuhá dielektrika po jednom vzorku na třech LCR metrech firmy Agilent a příslušných elektrodových systémech od stejného výrobce. Z daných hodnot jsou vypočítány složky komplexní permitivity a složky nejistoty přímo a nepřímo měřených veličin. V rámci vyhodnocení je sledován vliv nastavení parametrů (frekvence, napětí, doba integrace a tloušťka vzorku) jednotlivých přístrojů na hodnotu nejistot složek komplexní permitivity.
This work deals with measurement capacity and dissipation factor of capacitor with real dielectric in frequency range 20 Hz to 30 MHz. Liquid and solid dielectrics are measured by LCR instruments and by test fixtures, both from company Agilent. Relative permittivity and loss number are calculated for different instruments settings. The general aim is to specify the influence of parameters as frequency, voltage, integration time and thickness of material on the uncertainties of primary and secondary quantities for measurement.
Description
Citation
KAMENICKÁ, Z. Nejistoty měření v diagnostice izolačních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
doc. Ing. Josef Jirák, CSc. (předseda) doc. Ing. František Vaníček, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby:
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO