Podnikatelský plán

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro potencionální otevření bistra/baru uvnitř multifunkčního prostoru určeného pro lidi napříč generacemi a zájmy ve městě Břeclav. Práce obsahuje hlavní dvě časti. A to teoretickou a praktickou. V teoretické části je provedena literární rešerše a vymezení důležitých pojmů. V praktické části je vypracovaný podnikatelský plán tohoto bistra/baru uvnitř multifunkční haly doplněný příslušnými analýzami, plány a výpočty.
The subject of the bachelor work is processing a business plan for potentional bistro bar in the middle of multifunctional space for people across every generation and their interests in the Břeclav. The work is divided into two main parts. They are theoretical and practical part. In the theoretical part, there is literally research and definition of main ideas. The business plan for this bistro bar in the multifuncional hall is conduced in the practical part, which is completed by analysis, plans and calculations.
Description
Citation
BALGA, J. Podnikatelský plán [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. – Kde máte v práci zahajovací rozvahu? Jaké jsou zdroje financování? Od jaké banky a za jaký úrok si chcete vzít úvěr z banky? Máte úroky z úvěru zahrnuty v provozních nákladech? - odpovězeno Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. – Jak byste podnik propagoval? Plánuje propagaci přes sociální sítě? Plánujete slavnostní otevření? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO