Implementace podpory distribuovaných transakcí v BPEL

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je implementovat podporu distribuovaných transakcí do projektu RiftSaw tak, aby webové služby mohly být volány v rámci distribuovaných transakcí podnikovými procesy. A to pouze v tom případě, že operace webové služby vyžaduje být provedena v rámci distribuované transakce. Oproti již funkčním implementacím přináší podporu specifikace WS-BusinessActivity a jiný způsob kontroly, zda má podnikový proces použít distribuované transakce u volaných webových služeb.
The goal of this work is to implement a support of distributed transactions into the project RiftSaw so that web services can be invoked within distributed transactions by business processes. And only if a web service operation requires to be performed within a distributed transaction. Comparing to already working implementations, the presented sulution brings support of WS-BusinessActivity specification and a different way of checking that a business process use distributed transactions for invoked web services.
Description
Citation
BEK, I. Implementace podpory distribuovaných transakcí v BPEL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Martin Karafiát, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C (dobře). Otázky u obhajoby: V kapitole 6.2 je napsáno, že některé optimalizace webových služeb znemožňují použití atomických transakcí. Které optimalizace to například jsou ? V kapitole 6.3 je řečeno, že problémem u distribuovaných transakcí je, že nemohou vrátit informace o výsledku operace. U normálních transakcí tento problém nenastává ? A pokud ne, tak proč ? V kapitole 6.3 se píše, že při obnově a následném rollbacku distribuované transakce před prepare fází 2PC protokolu je problém, že po tomto rollbacku může vytvořit webová služba novou transakci. Proč tato situace vadí, když po rollbacku by vše mělo být ve stavu jako by obnovená transakce nikdy nebyla vytvořena ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO