Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V bakalářské práci bude provedena finanční analýza společnosti MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s. V teoretické části budou vysvětleny základní definice pojmů a uvedeny postupy finanční analýzy. V praktické části bude na základě finančních výkazů provedena finanční analýza. Výsledné hodnoty budou porovnány s průměry v odvětví nebo doporučenými hodnotami a zhodnoceny. Poté budou navrhnuta opatření vedoucí ke zlepšení finančně - ekonomické situace podniku.
In bachelor thesis will be made financial analysis of MEgA - Measuring Power Apparatus, a. s. The theoretical part explains the basic definitions of concepts and methods of financial analysis. The practical part will be performed the financial analysis by financial statements. The resulting values will be compared with the industry average or recommended values. Then will be proposed measures to improve the financial - economic situation of the company.
Description
Citation
POSPÍCHALOVÁ, V. Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO