Zemní plyn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vypracovat rešerši na téma zemní plyn, především se zaměřením na Českou republiku. Nejprve bude pojednáno o zemním plynu obecně, jeho vlastnostech, světových zásobách, způsobech těžby a možnostech jeho využití. Hlavní část práce se pak zabývá zásobováním zemním plynem a jeho akumulací na území České republiky. Následuje vyjmenování a stručný popis možností náhrad zemního plynu a jeho současných zdrojů. V poslední části se pak nachází porovnání ekonomiky využití klasického a kondenzačního kotle při vytápění rodinného domu a doporučení typu kotle na základě modelového příkladu.
The aim of the bachelor thesis is to collect facts about natural gas, focusing mainly on the situation in the Czech Republic. Firstly, the thesis discusses the natural gas in general - its properties, world resources, ways of production and usage. The main part of the thesis deals with supply and accumulation of natural gas in the Czech Republic. Secondly, enumeration and brief description of possibilities of natural gas substitution is presented. Finally, comparison of usage of classic non-condensing and condensing boiler for a family house heating is introduced. Recommendation of boiler type based on the model example is included as well.
Description
Citation
TRÁVNÍČEK, Z. Zemní plyn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Martin Lisý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO