Příprava Ni-Si směsných vrstev a charakteristika reakcí a mikrostruktur vzniklých při jejich tepelném zpracování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce sleduje vznik a následný popis nikl-křemíkových fází. Teoretická část se věnuje rozdělení a popisu silicidů, mechanismům difuze a základnímu přehledu galvanického pokovení. Experimentální část popisuje vytvoření Ni-Si vrstvy galvanickým nanášením, následné tepelné zpracování a pozorování změn mikrostruktury a hodnot mikrotvrdosti v závislosti na žíhací teplotě.
This bachelor's thesis observes the creation and describes the nickel-silicon phases. The theoretical part is devoted to the description of silicides, difusion mechanisms and the basic principle of electroplating. The experimental part describes the creation of Ni-Si layer by using nickel electroplating, heat treatment and observing changes in microstructure based on annealing temperature.
Description
Citation
PETR, J. Příprava Ni-Si směsných vrstev a charakteristika reakcí a mikrostruktur vzniklých při jejich tepelném zpracování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Libor Válka, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO