Optimalizace homogenity základního magnetického pole v MR tomografii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou měření a mapování magnetického pole v MR tomografu, za účelem nastavování homogenity magnetické indukce. Pozornost je věnována technikám mapování na rotačně symetrickém objemu a způsobům optimalizace magnetických polí s využitím pasivních a aktivních korekčních systémů. Je proveden teoretický rozbor rozkladu magnetických polí s využitím sférických harmonických funkcí a Taylorovy řady. Techniky mapování a aproximace základního magnetického pole jsou ověřeny na 200 MHz tomografu umístěném na pracovišti Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně (ÚPT AV ČR).
This thesis is concerned with problems of measuring and mapping of magnetic field in MR tomograph, for purpose of magnetic flux density homogeneity optimization. Attention is paid to mapping techniques on rotary symmetric volume and to ways of magnetic fields optimization with utilization of passive and active correction systems. Theoretical analysis of magnetic field decomposition with utilization of spherical harmonics and numerical decomposition is made. Mapping and approximation techniques of basic magnetic field are verified by experiments in the laboratory at the Institute of Scientific Instruments AS CR in Brno.
Description
Citation
HADINEC, M. Optimalizace homogenity základního magnetického pole v MR tomografii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teoretická elektrotechnika
Comittee
prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (předseda) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen) prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. - oponent (člen) prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. - oponent (člen) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2010-12-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO