Brno – Staré a nové

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce je založena na opětovném návrhu průrazu hlavní osy Výstaviště ( Anthropos ) — Mendlovo náměstí — Nádraží. Podkladem pro uchopení místa jsou revidované koncepční materiály převzaté z urbanisticko — architektonické vyzvané ideové soutěže na Mendlovo náměstí a studie büra Kuba & Pilař architekti s.r.o. Cílem práce je doplnění důležité urbanistické osy. Rekultivace, reformalizace a rekonstrukce struktury, substance města a souvisejícího veřejného prostoru. Úkolem je návrh řešení určené části prostoru v blízkosti Mendlova náměstí s akcentaci reprezentanta, korelací stávající degradované struktury města a objektů s ní souvisejících formou obnovy, úpravy a dostavby prostorového bloku s funkcí zejména obchodní a rezidenční, charakteru centrální poloze odpovídající.
The thesis is based on the recurring proposal to create a main axis Výstaviště (Anthropos) — Mendelovo náměstí — Nádraží. Foundations for the proposal are revised conceptual materials based on architectural design public tender „ Mendlovo náměstí, Urbanisticko – architektonická vyzvaná jednofázová ideová soutěž “ and architectural study created by Kuba & Pilař architekti s.r.o. The objective of the thesis is to complete important urbanistic axis and recultivation, reformalization and reconstruction of the structure and substance of the city and related public space. The task is to create a solution of given area near Mendlovo máměstí with emphasis on representative character, correlation with existing degraded city structure and objects related with in the form of renewal, modification and completion of the current block with mainly commercial and residential function and character corresponding to its central location.
Description
Citation
URBÁŠKOVÁ, T. Brno – Staré a nové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Osamu Okamura (předseda) Ing. arch. Ondřej Chybík (člen) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Hana Maršíková (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
– Studentka začala představení své DP představením cíle práce a lokality. Následně popsala konkrétní řešení svého návrhu. – Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta a následně studentka reagovala na dotazy oponenta a ukázala dopracované variantní řešení rozmístění a dispozic bytů. – Proběhla diskuze nad projektem, kde studentka odpovídala na dotazy porotců.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO