Výroba kloubu skládacího metru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia uvádí návrh technologie výroby kloubu skládacího metru z konstrukční oceli 12 060. Tloušťka plechu činí 0,5 mm a výrobní série je určena na 30 000 ks/rok. V souladu s literární studií a také podle výpočtů byl navržen postupový sdružený tvářecí nástroj, který je tvořen stojánkem se dvěma sloupky. Tento nástroj bude upnut ve výstředníkovém lisu LEN 10C od výrobce ŠMERAL, Trnava s jmenovitou silou 100 kN. Střižníky, lisovník i ohybník jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 436.3. Spodní funkční části nástroje také.
Project developed within the bachelor study presents a proposal production technology of joint folded out the rule from construction steel 12 060. Thick is 0,5 mm and the production ran is specify at 30 000 units a year. In accordance with literature studies and by calculations have been designed a combined roll forming tool, which consists of a rack with two pillars. This tool will be fix in on eccentric press LEN 10C by SMERAL, Trnava, with nominal press force 100 kN. Trimming punches, holding punch and bending puch are made of tool steel, grade 19 436.3. Lower functional part of the tool ass well.
Description
Citation
ŠOUKAL, H. Výroba kloubu skládacího metru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Student seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. K jaké deformaci dochází v oblastech otvorů výrobku? 2. Lze nejprve lisovat a ve druhém kroku provádět střih? 3. Je na výkresech přesný předpis tvrdosti optimální? 4. Proč jste volil materiál polotovaru 12 060, když následně neprovádíte žádné tepelné zpracování? 5. Vysvětlete některé, na výkresech použité, tolerance.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO