Návrh počítačové sítě společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modernizace počítačové sítě pro základní školu. První část práce obsahuje analýzu aktuálního stavu datové sítě budovy a potřeby a požadavky investora. Druhá část shrnuje potřebnou teorii a základní potřebné informace pro porozumění návrhu. Návrh samotný je obsažen ve třetí části práce, je zde vypracován návrh řešení kabeláže, zvolené prvky a ekonomické zhodnocení.
This bachelor thesis deals with the design of computer network modernization for primary school. The first part of the thesis contains an analysis of the current state of the building data network and the needs and requirements of the investor. The second part summarizes the necessary theory and the basic information needed to understand the design. The design itself is included in the third part of the work, there is a proposal for cabling solutions, selected elements and economic evaluation.
Description
Citation
FREML, V. Návrh počítačové sítě společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) doc. András Rontó (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc: Jaký je rozdíl mezi síťovou komunikační infrastrukturou a počítačovou sítí? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO