Návrh databáze pro autoservis

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit databázový systém pro efektivnější chod autoservisu. Hlavní částí práce je zpracování jak teoretického, tak i praktického návrhu databázového systému podle konkrétních požadavků firmy. Tvorba databázového systému bude pomocí dotazovacího jazyka sql v prostředí Microsoft SQL Server Management Studio. Po vypracování a odzkoušení je možné implementovat databázový systém do informačního systému v klasickém provozu.
The subject of the bachelor's thesis is to design and create a database system for more efficient operation of the car service. The main part of the work is the elaboration of both theoretical and practical design of a database system according to the specific requirements of the company. Creating a database system will use the sql query language in the Microsoft SQL Server Management Studio environment. After elaboration and testing, it will be possible to implement a database system into an information system in classic operation.
Description
Citation
POLÁK, J. Návrh databáze pro autoservis [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího diplomové práce: Jaký je aktuální vývoj v oblasti Vašich návrhů? - Odpovězeno Otázky oponenta diplomové práce: 1. V teorii popisujete i multidimenzionální databáze. Jsou obsahem i vašeho návrhu případně jak se plánuje jejich využití do budoucna? - Odpovězeno 2. Jak řešeno zálohování dat? - Odpovězeno Otázky Komise: Ing. Tereza Šustrová, Ph.D.: Jak odhadujete náklady práci na realizaci Vašeho řešení? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO