Systém pro správu sbírek fotografií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací vybrané sady funkcí pro správu fotografií. Je zde popsán vývoj klasických fotografií, reprezentace digitálního obrazu, možnosti úpravy digitálních fotografií, metadata digitálních fotografií a dva programy pro správu a úpravu fotografií. Následuje výběr funkce pro správu fotografií, její návrh a popis implementace. Zvolena byla funkce úpravy metadat ve formátu Exif. Také byla navržena metoda na prokázání funkčnosti aplikace. V závěru byly diskutovány dosažené výsledky a možnosti pokračování práce.
This bachelor’s thesis deals with design and implementation of a selected feature to manage a collection of photos. The history and development of photography is described as well as digital image representation, ways to modify photos, metadata in digital photos and two existing applications for managing and editing photo collections. The choice of feature, design and implementation description follows. I have chosen the Exif data editing in a digital photography. The method of proving the application functionality is suggested. At the end of the thesis there is a discussion about results and further extension options.
Description
Citation
MARCELYOVÁ, A. Systém pro správu sbírek fotografií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. Roman Juránek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: 1) Použili ste Váš nástroj na úpravu zbierky Vašich fotografií?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO