Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti LAM-PLAST spol. s r.o. v letech 2016-2020. První části tvoří teoretická východiska, kde jsou popsány jednotlivé ukazatele a základní pojmy. Druhou část tvoří konkrétní výpočty finanční analýzy a interpretace jejich výsledků. V závěru jsou uvedeny vlastní návrhy na zlepšení situace společnosti.
The bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of LAM-PLAST spol. s r.o. in the years 2016-2020. The first part consists of the theoretical background, where individual indicators and basic concepts are described. The second part consists of specific calculations of financial analysis and interpretation of their results. In the conclusion, own suggestions for improving the company's situation are given.
Description
Citation
KUBÍKOVÁ, Z. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno prof. Rejnuš: Proč jste vybral zmíněný termínovaný vklad? zodpovězeno Ing. Luňáček: Kde se ve SWOT analýze zohlední změny cen vstupních surovin? Ing. Luňáček: Dá se bránit vůči změnám dodavatele?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO