Studium vlastností pokročilých katodových materiálů pro lithno-iontové články

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá studiem akumulátorů, zejména lithium-iontových, principy jejich funkce a zejména studiem katodových materiálů pro lithium-iontové akumulátory. Tyto materiály by měly umožnit vývoj akumulátorů se značně vyšším jmenovitým napětím. Cílem práce je seznámení se s problematikou a shrnutí dosavadního vývoje na poli vysokonapěťových lithiových akumulátorů.
This bachelor thesis deals with accumulators, studies their function and focuses on cathode materials for lithium-ion accumulators in particular. These materials should enable the development of accumulators with significantly higher nominal voltage. The aim of this thesis is to address problems connected with these accumulators and to summarize the development of high-voltage lithium-ion accumulators.
Description
Citation
TICHÝ, J. Studium vlastností pokročilých katodových materiálů pro lithno-iontové články [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D. (místopředseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) M. A. Kenneth Froehling (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) PaedDr. Alena Baumgartnerová (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Student přednesl prezentaci o bakalářské práci. Jak vedoucí, tak oponenti doporučili práci k obhajobě. Vedoucí navrhl známku A, oponenti známku B. Student správně zodpověděl otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO