Webová aplikace pro grafickou vizualizaci geografických časových řad

but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Na základě jakých vstupů byly definovány požadavky na aplikaci? Co je potřeba provést, aby v grafu time-player komponenty bylo možné zobrazit dvě či více datových řad (např. jedna pro vrstvu kartogramu (choropleth), druhá pro vrstvu symbolů (marker map)? Komise, například: Jaký formát je použit pro serializaci? Komise, například: Co je potřeba pro dokončení k zveřejnění?cs
but.jazykangličtina (English)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHynek, Jiříen
dc.contributor.authorRykala, Kryštofen
dc.contributor.refereeRusňák, Víten
dc.date.accessioned2021-06-25T07:55:34Z
dc.date.available2021-06-25T07:55:34Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractGeografická data se stala nedílnou součástí každodenního života. Nejběžnější vizualizací geografických dat je statická tematická mapa. Ta ovšem vizualizuje pouze jeden časový okamžik, případně několik z nich, agregovaných dohromady. Bez času navíc není možné vizualizovat geografické jevy, jako je vývoj různých geografických charakteristik (např. růst emisí uhlíku nebo šíření viru). Cílem této práce je vytvoření nástroje pro vytváření vizualizací geografických časových řad, které umožní data prezentovat a studovat. Řešení je vyvinuto jako nástroj aplikace Geovisto. Vyvinutý nástroj umožňuje uživatelům vytvářet vlastní vizualizace a animace geografických časových řad a zároveň je konfigurovatelný pro použití s obecnými daty. Uživatelé se znalostí programování mohou vytvářet nové Geovisto nástroje (např. tematické mapy) a pomocí nástroje pro práci s časem sami implementovat animace do nových tematických map.en
dc.description.abstractGeospatial data has become an integral part of everyday life. The most common visualization of geospatial data is a static thematic map. However, static maps visualize only one time moment, or several of them aggregated together. Moreover, it is impossible to visualize geographical phenomena such as the evolution of different geographical features (e.g., the growth of carbon emissions or the spread of a virus) without time. This work aims to create a tool for creating visualizations of geospatial time series that allow data to be presented and studied. The solution is developed as a tool of the Geovisto application. The developed tool allows users to create custom visualizations and animations of geospatial time series while being configurable for use with general data. Users with programming knowledge can create new Geovisto tools (e.g., thematic maps) and use the time tool to implement animations themselves in the new thematic maps.cs
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationRYKALA, K. Webová aplikace pro grafickou vizualizaci geografických časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.cs
dc.identifier.other136754cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200131
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgeovizualizaceen
dc.subjecttematické mapyen
dc.subjectčasové řadyen
dc.subjectanimaceen
dc.subjectGeovistoen
dc.subjectLeafleten
dc.subjectgeovisualizationscs
dc.subjectthematic mapscs
dc.subjecttime seriescs
dc.subjectanimationscs
dc.subjectGeovistocs
dc.subjectLeafletcs
dc.titleWebová aplikace pro grafickou vizualizaci geografických časových řaden
dc.title.alternativeWeb Application for Graphical Visualization of Geospatial Time Seriescs
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-21cs
dcterms.modified2021-06-24-11:34:36cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid136754en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:10:58en
sync.item.modts2021.11.22 23:38:53en
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
6.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-23499_v.pdf
Size:
86.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-23499_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-23499_o.pdf
Size:
126.44 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-23499_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_136754.html
Size:
1.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_136754.html
Collections