Assessment of Retained Austenite in Fine Grained Inductive Heat Treated Spring Steel

dc.contributor.authorOlina, Annacs
dc.contributor.authorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorPetrenec, Martincs
dc.contributor.authorHervoches, Charlescs
dc.contributor.authorBeran, Přemyslcs
dc.contributor.authorPechoušek, Jiřícs
dc.contributor.authorKrál, Petrcs
dc.coverage.issue24cs
dc.coverage.volume12cs
dc.date.accessioned2020-11-25T11:54:39Z
dc.date.available2020-11-25T11:54:39Z
dc.date.issued2019-12-05cs
dc.description.abstractAdvanced thermomechanical hot rolling is becoming a widely used technology for the production of fine-grained spring steel. Different rapid phase transformations during the inductive heat treatment of such steel causes the inhomogeneous mixture of martensitic, bainitic, and austenitic phases that affects the service properties of the steel. An important task is to assess the amount of retained austenite and its distribution over the cross-section of the inductive quenched and tempered wire in order to evaluate the mechanical properties of the material. Three different analytical methods were used for the comparative quantitative assessment of the amount of retained austenite in both the core and rim areas of the sample cross-section: neutron diffraction—for the bulk of the material, Mössbauer spectroscopy—for measurement in a surface layer, and the metallographic investigations carried by the EBSD. The methods confirmed the excessive amount of retained austenite in the core area that could negatively affect the plasticity of the material.en
dc.description.abstractPokročilé termomechanické válcování za tepla se stává široce používanou výrobou jemnozrnné pružinové oceli. Různé rychlosti fázové transformace během induktivního tepelného zpracování oceli způsobuje nehomogenní směs martenzitických, bainitických a austenitických fází, které ovlivňují provozní vlastnosti oceli. Důležitým úkolem je zhodnotit obsah zadrženého austenitu a jeho distribuci v průřezu indukčně kaleného a temperovaného drátu za účelem vyhodnocení mechanických vlastností materiálu. Tři různé analytické metody byly použity pro srovnávací kvantitativní hodnocení množství zadrženého austenitu v obou oblastech jádra a obvodu průřezu vzorku: pomocí pomalých neutronů - pro většinu materiálu, Mössbauerovy spektroskopie pro měření v povrchové vrstvě a metalografické vyšetření metodou EBSD. Metody potvrdily nadměrné množství zadrženého austenitu v jádru oblasti, která by mohla negativně ovlivnit plasticitu materiálu.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-17cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationMaterials . 2019, vol. 12, issue 24, p. 1-17.en
dc.identifier.doi10.3390/ma12244063cs
dc.identifier.issn1996-1944cs
dc.identifier.other160701cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195680
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofMaterialscs
dc.relation.urihttps://www.mdpi.com/1996-1944/12/24/4063cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1996-1944/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectspring steelen
dc.subjectheat treatmenten
dc.subjectretained austeniteen
dc.subjectMössbauer spectroscopyen
dc.subjectneutron diffractionen
dc.subjectpružinová ocell
dc.subjecttepelné zpracování
dc.subjectzbytkový austenite
dc.subjectMössbauera spektroscopie
dc.subjectneutronová difrakce
dc.titleAssessment of Retained Austenite in Fine Grained Inductive Heat Treated Spring Steelen
dc.title.alternativeUrčení obsahu zbytkového austenitu v jemnozrnné indukčně zušlechtěné pručinové ocelics
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-160701en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.11.25 12:54:39en
sync.item.modts2020.11.25 12:14:13en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
materials1204063.pdf
Size:
4.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
materials1204063.pdf