Měření parametrů komunikace přes sběrnici PCI Express

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá parametry ovlivňujícími propustnost PCI Express sběrnice a jejím výsledkem je návrh a implementace jednotky pro měření parametrů komunikace přes PCI Express sběrnici. Jednotka je implementovaná v jazyce VHDL a zaměřuje se na generování provozu až o rychlosti 100 Gb/s a jeho měření. Implementovaná jednotka je schopná pracovat při frekvenci 200 MHz v čipu FPGA Virtex 7 umístěném na akcelerační kartě COMBO-100G. Implementovaná jednotka je řízena ze software přes rozhraní MI32 a je schopna měřit množství přenesených paketů, množství přenesených dat přijatých a odeslaných. Tyto informace dále exportovat do software pomocí rozhraní MI32
This bachelor thesis deals with parameters affecting throughput of PCI Express bus and its main result is a design and implementation of a unit for measuring parameters of communication over PCI Express bus. The unit is implemented in VHDL language and its support on generating and measuring traffic at speeds up to 100 Gbps. Unit’s operation frequency, when implemented in Virtex 7 available at COMBO-100G , is 200 MHz. The implemented unit is controlled from software through MI32 interface and it is able to measure the amount of transferred packets and data in both receive and transmit directions. This information can be exported into software using MI32 interface.
Description
Citation
DUJIČEK, O. Měření parametrů komunikace přes sběrnici PCI Express [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (předseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) Ing. Radim Hrdý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student seznámil komisi s řešením své bakalářské práce a odpověděl na otázky komise. Student uvádí, že po odevzdání na práci pokračoval dále 3 měsíce a nyní z 99 % zadání splnil. Ukončil spolupráci s firmou a dále neměl přístup k zařízením nutným k testování. Důvodem ukončení pracovního vztahu byly vztahy ve firmě. Jak se liší FIFO_IN_MEM a IN_FIFO_REG? Student odpověděl. Jsou tam fyzicky registry? Ano jsou. OP: 1) V jakém stavu (v době obhajoby práce) je ladění návrhu? Kdy očekáváte dokončení práce? 2) Můžete uvést celkové schéma zapojení včetně veškerých částí testovacího řetězce modulu a všech rozhraní? Student 3) Jakým způsobem je návrh v průběhu vývoje testován a simulován? Uveďte schéma testbenche včetně všech simulačních modelů použitých pro simulaci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO