REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Urbanistické souvislosti Květná zahrada byla založena v druhé polovině 17. století za hradebním okruhem města Kroměříže a nebyla přístupná pro veřejnost. V 19. století došlo k otevření zahrady veřejnosti a přemístění vstupu do zahrady blíže k centru města. Komplex Květné zahrady byl vždy uzavřen sám do sebe a výrazněji nereagoval na své okolí. Charakter zahrady jako uzavřeného prvku v rámci organismu města je nadále respektován i v mém návrhu. Koncept Projekt revitalizace části Květné zahrady se odvíjí od pochopení jedinečnosti této historické památky. Zahrada je v celosvětovém měřítku výjimečná tím, že zůstala z velké části zachována ve své raně barokní podobě. Právě proto můj návrh tuto barokní podobu často interpretuje. Obnovení původního konceptu však není dodržován dogmaticky, ale jen tehdy, když to není v rozporu se současným fungováním zahrady a pokud současné pojetí není vhodnější než to původní. V jihovýchodní části například není obnovena bažantnice, ale je zde zachována funkce zahradnictví, které je pro provoz zahrady nezbytné. Z částí, které v průběhu života zahrady zanikly jsou asi nejvýznamnější zahrada holandská a pomerančová.. V mém projektu je navrženo obnovení těchto zahrad a doplnění plochy předpolí zahrady současnými prvky. Navržené řešení svým působením zahradu nezastiňuje, ale naopak ji respektuje, inspiruje se jí a snaží se vyzdvihnout její jedinečnost. Mojí prioritou bylo najít střízlivé řešení s použitím jednoduchých výrazových prostředků. Optimální využití stávajících budov umožňuje minimalizovat stavební zásahy do obnovených drobných zahrad. Projekt si dává za cíl propojit výjimečný historický odkaz se současnými nároky na provoz zahrady.
The project of the revitalization program of floral garden in Kroměříž depends on understanding a unique nature of this historical monuments. The garden is worldwide scale extraordinary because it is largely maintained in its Baroque style. Complete disappearance related mainly to the dutch and orange gardens. In my project is proposed reconditioning of those gardens and areas addition following current elements. Proposed solution through its impact doesn´t shade the garden but respects it, inspires by the garden, and seeks to highlight the uniqueness of the garden. My priority was to find solutions using simple expressions. Optimum use of existing buildings permitted to minimize building interventions in renewed gardens. The project aims to link provides an exception historical reference to current claims of gardens operations.
Description
Citation
DOBEŠOVÁ, V. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Viktor Rudiš (předseda) doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. (člen) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Zdeňka Vydrová (člen)
Date of acceptance
2009-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO