Vytápění objektu mateřské školy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Zadání bakalářské práce je vytápění objektu mateřské školy. Budova se nachází ve Středočeském kraji v obci Běrunice. Mateřská škola má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Otopná soustava objektu je dvoutrubková teplovodní. Horizontální rozvody jsou vedeny nad podlahou v lištách. Zdrojem tepla jsou dva plynové kotle umístěné v technické místnosti v 1. PP. Kotle slouží jako zdroje tepla pro ústřední vytápění, ohřev teplé vody a ohřev větracího vzduchu. Budova je větrána nuceným větráním.
The assigment of Bachelor`s work is the heating of kindergarten`s premises. The building is situated in the Central region in a village Běrunice. The kindergarten has 2 above – ground floors and 1 underground floor. The heating system of the building consists of double heating pipes.The horizontal distribution system is fitted above the floor in battens. The source of heat are two gass furnaces located in a technical room on the first floor. The furnaces serve as a source of the heat for the central heating system, heating of water and heating of ventilated air. The building is ventilated by ventilators.
Description
Citation
FRANCL, L. Vytápění objektu mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO