REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Hlavní náplní návrhu jako takového je snaha znovu získat věhlas a patřičný výraz tak významné české zahradě jakou je právě Květná zahrada v Kroměříži. Z tohoto poznatku jsem se snažil vycházet a co nejvěrněji koncepčně vymezit prostory aby mohli koexistovat ruku v ruce s tak historickou zahradou. Tyto prostory doplňují a vyzdvihují majestátnost místa v plné míře. Kompozičním uspořádáním se snaží navodit dojem spletitých chodeb výrazově působících jako starodávné jeskynní Mystérie za doby Antické kultury. Jednotlivé novostavby vytváří v ohraničeném prostoru svůj vlastní prostor. Na jejímž začátku i konci jsou vymezena náměstíčka. První náměstí sousedící se vstupní budovou má působit surově svým strohým a jasným schématem kostek. To evokuje surovost nejen samotnýma kostkami, ale i použitým materiálem, který je jednoduchý čistý a výrazově jasný. Naproti tomu druhé náměstí je již koncipováno více v souladu s přírodou a tvoří tak dohromady ucelený a vyvážený celek přirozenosti a umělosti.
The main of project itself is to gain remown and proper suverenity once more. Theese aspects are given to Czech gardens by Glowing garden in Kroměříž. I was Trying to get from this piece of knowledge realistic as possible and to conceptionally define area to coexist arm in arm with such historical garden. This area is Filling and leveling up majesty of place in Full capacity. By composition hierarchy is trying to evokes impression of many hallways which are acting like subterranean mysteries from antic culture. Individual buildings are creating in boardered space their own area. At the beginning and at the end of this area are kordered courts yard. First court is neighbouring with entrance builidng and it has to look rough with its rigorous and clear scheme of cubes. This evokes solidity not just by cubes themselves, but by used materials as well, which is simple pure and clear. On the other hand, the second court yard is concipated more in harmony with nature. So it creates complete and balanced Fusion of naturalness and artifaciality.
Description
Citation
ŠUPÁK, L. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Roman Antl (předseda) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Vladimír Kozumplík (člen)
Date of acceptance
2009-07-16
Defence
Student představil projekt, reagoval na připomínky oponenta a vedoucího práce, následovala diskuse.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO