Senzorická kvalita vvbraných druhů nečokoládových cukrovinek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá senzorickým hodnocením vybraných druhů nečokoládových cukrovinek. V teoretické části je popsána technologie výroby nečokoládových cukrovinek, včetně surovin potřebných k jejich výrobě. Dále jsou zde zmíněny základy senzorické analýzy spolu s charakteristikou průběhu senzorického hodnocení a vybraných senzorických metod. Experimentální část se zabývá vlastním senzorickým hodnocením, při kterém byly aplikovány vybrané senzorické metody na vzorky želé cukrovinek. K hodnocení byly vybrány čtyři barvy/příchutě (jahoda, pomeranč, citron, jablko) od pěti různých výrobců, celkem 20 vzorků. Cílem bylo posoudit rozdíly v senzorické kvalitě vzorků stejného typu od různých výrobců. Hodnocení se zúčastnili neškolení hodnotitelé z řad studentů FCH VUT. Mezi vzorky byly nalezeny významné rozdíly, k pozitivnímu hodnocení nejvíce přispíval pěkný lesklý vzhled a příjemná charakteristická chuť, k negativnímu naopak tuhá konzistence, nevýrazná chuť a vůně a příp. přítomnost pachuti.
This diploma thesis deals with the sensory evaluation of selected types of non-chocolate sweets. In the theoretical part the production technology of non-chocolate sweets is described, including raw materials needed. Furthermore, basics of sensory analysis with characteristics of sensory evaluation and selected sensory methods are mentioned. The experimental part deals with the sensory evaluation itself; the selected sensory methods were applied on samples of gummy sweets. Four colours/flavours (strawberry, orange, lemon, apple) from five producers were chosen for evaluation, together 20 samples. The aim was to assess the differences in sensory quality of samples of the same type from different producers. Untrained assessors, from Faculty of Chemistry BUT, were invited for sensory evaluations. Significant differences were found among the samples, glossy appearance and pleasant characteristic taste contributed to the positive evaluation, on the contrary the rigid texture, bland taste and odour and possible off-flavour contributed to the negative evaluation.
Description
Citation
MICHALÍKOVÁ, V. Senzorická kvalita vvbraných druhů nečokoládových cukrovinek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-01
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Diviš: Použitá aditiva přírodního původu ? dr. Mikulíková: Ovlivňují přidané extrakty i chuť ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO