Návrh bezpilotního letounu kategorie Loyal wingman

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce je rešerše bezpilotních letadel kategorie Loyal wingman a následný návrh konceptu vlastního bezpilotního prostředku pro podporu lehkých bitevních letounů. Za tímto účelem práce ve své první části uvádí podrobný rozbor existujících a vyvíjených typů. Ve druhé jsou stanoveny požadavky vyplývající z určení, misí a norem. Třetí část se zabývá návrhem konfigurace a vlivy ji ovlivňující, definicí výchozích rozměrů podpořené vizualizací CAD modelem, a hmotnostním rozborem letounu a rozvahou nad konstrukcí.
The aim of the thesis is to research unmanned aircraft of the Loyal Wingman category and subsequently design a concept for a custom unmanned vehicle to support light combat aircraft. For this purpose, the thesis provides a detailed analysis of existing and developing types in its first part. The second part establishes requirements derived from purpose, missions, and standards. The third part focuses on designing the configuration and the influences affecting it, defining initial dimensions supported by CAD model visualization, and conducting a weight analysis and structural balance of the aircraft.
Description
Citation
VENEROVÁ, Z. Návrh bezpilotního letounu kategorie Loyal wingman [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba letadel
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Zikmund, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Navrátil, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šplíchal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Studentka v prezentaci představila svoji práci. Následně byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Diskutován vliv dělení křídla a průběžného nosníku. Diskutován vliv umístění hmot do křídla, důsledky pro celkové zatížení. Diskutováno stanovení doletu. Probrány problémy splnění požadavků na dolet a úpravy konstrukce. Otázka k provedené rešerši a statistickému rozboru. Diskutována možnost užití umělé inteligence.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO