Pilotní projekt řízení flexibility na úrovni NN

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o tématu flexibility, především pak na straně spotřeby. Její součástí je vydefinování pojmů spojených s danou problematikou, základní principy fungování a možnosti využití. Hlavním zkoumaným odvětvím je pak využití potenciálu flexibility tepelných čerpadel. Práce je založena na reálných datech z pilotního projektu uskutečněného v zimním období roku 2021/22, jež zkoumá portfolio domácností disponujících tepelným čerpadlem, na kterých pozoruje možnosti využití flexibility, jejího řízení a především pak vliv na změnu zatížení v závislosti na stanovené baseline.
The thesis deals with the topic of flexibility, especially on the demand side. It includes the definition of terms related to the issue, the basic principles of operation and possibilities of use. The main researched branch of the study is the usage of the flexibility potential of heat pumps. The work is based on real data from a pilot project executed in the winter of 2021/22, which examines the portfolio of households with a heat pump and observes the possibilities of using flexibility, its management and especially the impact on load change depending on the estabilished baseline.
Description
Citation
SÝKORA, J. Pilotní projekt řízení flexibility na úrovni NN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil zkušební komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Pilotní projekt řízení flexibility na úrovni NN. S posudky vedoucího práce a oponenta seznámil komisi Ing. Radil. Student odpověděl na otázky oponenta. V rozpravě položila dotaz doc. Orságová, student na otázku reagoval. Doplňující komentář a další otázku uvedl prof. Drápela, student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO