Dvojčinný propustný měnič s transformátorem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou dvojčinného propustného měniče s transformátorem. Cílem této práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti měniče, který bude sloužit jako výukový laboratorní přípravek.
This semestral thesis deals with the issue of full bridge DC-DC convecter with transformer. The aim of this semestral thesis is the design, construct and verification of functionality convecters, which will be used as laboratory tool.
Description
Citation
BOHÁČEK, D. Dvojčinný propustný měnič s transformátorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-06
Defence
V prezentaci student představil body zadání, osnovu a stručný obsah práce. Prezentace neobsahovala žádné technické informace, schémata, obrázky, student pouze slovně vše popisoval. Prezentace byla tvořena všeho všudy čtyřmi slajdy. Celkový dojem z prezentace byl takový, že student nebyl schopný prezentovat svoji práci. Otázky oponenta vysvětlil pouze částečně, včetně závěrečné diskuze.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO