Měření průtoku kapaliny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá měřením průtoku kapalin. V krátkosti jsou zde popsány základní pojmy týkající se měření průtoku a principy vybraných průtokoměrů. Dále se práce věnuje návrhu a sestavení měřicí aparatury, přibližující praktické měření průtoku.
This thesis deals with the liquid flow measurement. It briefly describes basic terms related to the measurement of liquid flow and the principles of selected flowmeters. Then it focuses on design and assembly of the measuring apparatus, which approximates practical flow measurement.
Description
Citation
BILÝ, M. Měření průtoku kapaliny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO