Napájecí a ochranné obvody pro 6-kanálový zesilovač

but.committeedoc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Mach, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen)cs
but.defenceVysvětlete proč jste simulaci zaznamenal jako video a nezvolil jste jinou formu. Student reagoval. Student nesplnil zadání. Dokumentace je nevyhovující. Práce byla zhotovena na poslední chvíli. Po formální stránce je práce plná nedostatků.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAudio inženýrstvícs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHanák, Pavelcs
dc.contributor.authorKryška, Vojtěchcs
dc.contributor.refereeBalík, Miroslavcs
dc.date.accessioned2021-11-12T10:59:30Z
dc.date.available2021-11-12T10:59:30Z
dc.date.created2017cs
dc.description.abstractTato bakalá ská práce se zab vá návrhem ochrann ch obvod pro 6-ti kanálov audio zesilova . Vytvo ené obvody zajiö ují filtraci sí ového nap tí, potla ení proudové öpi ky po zapnutí, zpod né p ipojení reproduktor pro eliminaci „lupnutí“, automatické vypnutí p i p eh átí, indikaci poruchov ch stav prost ednictvím LED a probuzení za ízení ze standby reimu. Návrh zohled uje zachování vzájemné odd lení zemí vöech kanál pro eliminaci zemních smy ek.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with designing protection circuits for 6 channel audio amplifier. Created circuits provide AC voltage filtering, current peak limitation after switching on, delayed speakers connection for eliminating crackling, automatic shut down in case of overheath, LED indication of failure and waking up from standby mode. Created design focuses on keeping all channels grounds unconnected with each other for eliminating ground loops.en
dc.description.markFcs
dc.identifier.citationKRYŠKA, V. Napájecí a ochranné obvody pro 6-kanálový zesilovač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other101917cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68248
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectochranné obvodycs
dc.subjectaudio zesilovaccs
dc.subjectomezení proudové spickycs
dc.subjecteliminace lupnutícs
dc.subjectdetekce prehrátícs
dc.subjectprotection circuitsen
dc.subjectaudio amplifieren
dc.subjectcurrent peak eliminationen
dc.subjectcrackling eliminationen
dc.subjectoverheat sensoren
dc.titleNapájecí a ochranné obvody pro 6-kanálový zesilovačcs
dc.title.alternativePower supply and protection circuits for 6-channel audio amplifieren
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2017-06-21cs
dcterms.modified2018-06-13-15:10:58cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid101917en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:59:30en
sync.item.modts2021.11.12 11:08:28en
thesis.disciplineAudio inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.doc
Size:
19 KB
Format:
Unknown data format
Description:
appendix-1.doc
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_101917.html
Size:
7.1 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_101917.html
Collections