Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 8000 kg / M6

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu jeřábové kočky, pro mostový skladový jeřáb s nosností 8 000 kg. Práce obsahuje kritickou rešerši obdobných existujících řešení a výběr vhodné koncepce. Součástí návrhu jsou výpočty základních parametrů zdvihu a z nich vycházející volba lana, kladek, kladnice, návrh a kontrola lanového bubnu. Dále se práce zabývá výpočtem a volbou vhodných komponent mechanismu zdvihu jako jsou elektromotor, spojka, brzda a převodovka. Poslední část se zabývá návrhem a kontrolou ložiska, bubnového čepu a výpočtem pera. Výstupem práce je výkresová dokumentace celkové sestavy mechanismu a svařovací podsestavy lanového bubnu.
This bachelor thesis deals with the design of the lifting mechanism of the crane cat, for a bridge storage crane with a load capacity of 8,000 kg. The thesis contains a critical research of similar existing solutions and the selection of the appropriate concept. The design includes calculations of the basic parameters of the stroke, and based on them selects appropriate rope, pulleys, and design of the rope drum. Furthermore, there are calculated and selected suitable components of the stroke mechanism such as electric motor, clutch, brake and gearbox. The last part deals with the design of the bearing, the drum pin and the calculation of the shaft key. The output of the work is the technical drawing of the whole assembly of the mechanism and the welding subassembly of the rope drum.
Description
Citation
JIRÁSEK, J. Zdvihový mechanismus mostového jeřábu 8000 kg / M6 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Heneš (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Výpočet lana definice M6. částečně zodpovězeno 2) Tvar drážky - ČSN 271320. částečně zodpovězeno 3) Uložení bubnu na hřídel převodovky. částečně zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO