Nakládání s odpady z bioplynových stanic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na možnosti nakládání s odpady z bioplynových stanic. V úvodní části je představena a popsána bioplynová stanice a její provoz. Hlavní část práce se zabývá odpady z bioplynových stanic – jejich vznikem, vlastnostmi, složením a použitím. Součástí práce je i přehled legislativních a environmentálních omezení platících pro nakládání s odpady z bioplynových stanic. Práce obsahuje také informace o bioplynové stanici Stanoviště.
This bachelor thesis is focused on options of treatment of waste from biogas plants. The first part of this thesis describes biogas plants and its working. The main target of the thesis deals with waste from biogas plants – its creation, properties, composition and application. The thesis also includes an overview of legislative and environmental restrictions applying to the treatment of waste from biogas plants. The bachelor thesis also comprises an information about biogas plants Stanoviště.
Description
Citation
BUDÍN, O. Nakládání s odpady z bioplynových stanic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Vondál, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
1.Student představil svou BP - bioplynové stanice a jejich provoz - odpady z BPS a jejich využití - legislativní a environmentální omezení - závěrečné shrnutí 2.Tajemník přečetl posudek a dotazy oponenta 3.Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta 4.Členové komise položili dotazy k BP: Spalování digestátu který nesplňuje legislativní podmínky? Proč se nevyužívá vyšší stupeň odvodnění? Kde je v ČR digestát masivně využíván? 5.Student uspokojivě odpověděl na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO