Návrh logistické koncepce se zaměřením na řízení zásob dílů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou logistické koncepce se zaměřením na řízení zásob dílů ve společnosti IMI Precision Engineering. První část obsahuje teoretické podklady a analýzu současného stavu řízení zásob, praktická část aplikuje tyto poznatky na jeho optimalizaci.
This bachelor thesis analyses a logistic concept of material flow management in IMI Precision Engineering. First part contains a theory behind material inventory management and an analysis of its current state, practical part applies the results to its optimisation.
Description
Citation
KARAMNOVA, A. Návrh logistické koncepce se zaměřením na řízení zásob dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Vít Kratina (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno. Otázky oponenta práce - zodpovězeno částečně. Ing. Vít Kratina - Kanban - pro jaké materiály se může využít? Spojení Kanbanu se zásobou dodavatele? Odpovězeno částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO